งานฟื้นฟู โดย อจ.นพ.วรุณ & อจ.ดารารัตน์ เลาหประสิทธิ์
จัดครั้งต่อไปในเดือนมกราคม 2567 ค่ะ
** ไม่มีการลงทะเบียนล่วงหน้าเข้างานฯ ค่ะ
*** แต่.. รับป้ายชื่อที่หน้างานค่ะ
เตรียมใจ เตรียมกาย ในการเข้าร่วมงานฯนี้ได้เลยค่ะ

วันที่ 18 มกราคม 2567
ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ จ.สงขลา
แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/3s1VxJeP9CxDaxR18
* ลงทะเบียนหน้างานเวลา 13:00 น.
*** เริ่มนมัสการเวลา 14:30 น.
*********************************************

วันที่ 20-21 มกราคม 2567
ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสเกต จ.นนทบุรี
แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/yZ4oJaWfEbmfvvks6
เสาร์ 20 มกราคม
* ลงทะเบียนหน้างานเวลา 13:00 น.
*** เริ่มนมัสการเวลา 14:30 น.
อาทิตย์ 21 มกราคม
* ลงทะเบียนหน้างานเวลา 08:00 น.
*** เริ่มนมัสการเวลา 09:30 น.
*********************************************

วันที่ 23 มกราคม 2567
ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ (Sagate Hall) จ.ร้อยเอ็ด
577 หมู่ 17 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
เวปไซด์ : https://sagatehall.com/
แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/LQREgvUN6VPnrV5HA
* ลงทะเบียนหน้างานเวลา 13:00 น.
*** เริ่มนมัสการเวลา 14:30 น.
*********************************************

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน
แอดมินงานฟื้นฟูฯ

คำสอนภาษาไทย ชุดสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง

คำสอนภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น มาใหม่

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

คำสอนภาษาอังกฤษ-กัมพูชา มาใหม่

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

English-French

Enseignements bibliques et prédications sous forme de MP3 en Anglais-Français.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.