คำเทศนา คำสอน ในรูปแบบเสียง (MP3) ภาษาเวียดนาม-อังกฤษ

ท่านสามารถเลือกกดเข้าไปฟัง ในหมวดชุดคำสอนที่ท่านสนใจได้

คำสอนภาษาเวียดนาม-อังกฤษ แยกตามหมวด (แต่ละหมวดเรียงตามตัวอักษร)

Categories