เนื่องจากเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เว็บไซต์ varunrevival.org ถูกโจมตีโดยแฮกเกอร์ ทำให้ข้อมูลในเว็บได้รับความเสียหายทั้งหมด ทางทีมงานจึงจำเป็นต้องสร้างเว็บขึ้นมาใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาในการนำคำสอนกลับขึ้นมาใหม่ อีกระยะหนึ่ง จึงขออภัยในความไม่สะดวก และโปรดอธิษฐานเผื่อทีมงานในการดำเนินการครั้งนี้ด้วย

read more