คำเทศนา คำสอน ในรูปแบบวิดีโอจาก youtube

ท่านสามารถเลือกชุดคำสอนที่ทั้งสนใจ และกดดูได้ที่ปุ่ม + ขวามือ

 

ความเชื่อ (Thai)
ขีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ (Thai)
ปฏิคม 100 (Thai)
พระพร (Thai)
The Way to Victory 1 | เส้นทางสู่ชัยชนะ 1
The Way to Victory 2 | วิถีทางสู่ชัยชนะ 2
คำเทศนาในวันฉลองการกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย
วันแม่
พระเยซูกำลังสร้างคริสตจักรของพระองค์
Spiritual Eyes สายตาฝ่ายวิญญาณ
เลี้ยงลูกด้วยวิธีของพระเจ้า
ชีวิตแห่งชัยชนะ (ชุดที่ 6)
การเจิม
สุขภาพดีจากพระเจ้า Divine Health
เข้าใจการดำเนินชีวิตในคริสตจักร
จงเกิดผลมาก(HD)
พระคุณอันยิ่งใหญ่ (HD)
พระเจ้าแสนดี(HD)
คำสอนวันคริสตมาส
คำพยานชีวิต
คำแนะนำในการรับใช้จากอาจารย์วรุณ
Great Grace พระคุณอันยิ่งใหญ่
ขอบพระคุณพระเจ้า (Thanksgiving)
ความรักของพระเจ้า (The Love of God)
รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ ชุดที่ 2 (84)
สวรรค์ในบ้าน
กุญแจแห่งความมั่งคั่ง (78)
จงเกิดผลมาก (HD)
คำเทศนาวันแห่งความรัก (63)
ชีวิตแห่งชัยชนะ (ชุดที่ 5) (77)
ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ชุดใหม่) (72)
รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ (73)
พระเจ้าทรงแสนดี (81)

Newly released sermons

Sermons (categorized by language and series)