คำเทศนา คำสอน ในรูปแบบเสียง (MP3) THAI-English-German

ท่านสามารถเลือกชุดคำสอนที่ทั้งสนใจ และกดดูรายละเอียดได้

คำสอน Thai-English-German แยกตามหมวด (แต่ละหมวดเรียงตามตัวอักษร)

Newly released sermons

Sermons (categorized by language and series)