ขอแจ้งให้ทราบว่า งานฟื้นฟูยังคงยืนยันจัดตาม วันและเวลาเดิมที่แจ้งไว้ค่ะ.

* วันที่ 22-23 ตุลาคม 2559 ที่ห้างเซ็นทรัล เวสเกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี.
* และ วันที่ 24 ตุลาคม 2559 ที่โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก.

# พบกันที่งานฯ ค่ะ #
ขอพระเจ้าอวยพระพร.

ขอเชิญร่วมงานฟื้นฟูด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ 22-23 ตุลาคม 2016 นนทบุรี

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

ขอเชิญร่วมงานฟื้นฟูด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ 24ตุลาคม 2016 จังหวัดพิษณุโลก

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

คำสอนและเทศนามาใหม่

ภาษาไทย

ฟังชุดคำสอนภาษาไทยอื่นๆ <คลิกที่นี่>

จงชื่นชมยินดี : 1 อานุภาพของการหัวเราะ

by นพ. วรุณ เลาหประสิทธิ์ | จงชื่นชมยินดี

คำหนุนใจจากสวรรค์ : 1 ความหวังสามประการสำหรับผู้เชื่อ

by นพ. วรุณ เลาหประสิทธิ์ | คำหนุนใจจากสวรรค์

ชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณ : 4 พระวิญญาณทรงเป็นบุคคล ตอน 2

by นพ. วรุณ เลาหประสิทธิ์ | ชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณ

คำแนะนำในการรับใช้จากอาจารย์วรุณ : 33 ทำทุกสิ่งอย่างเหมาะสมและมีระเบียบ

by นพ. วรุณ เลาหประสิทธิ์ | คำแนะนำในการรับใช้จากอาจารย์วรุณ

ชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณ : 3 พระวิญญาณทรงเป็นบุคคล ตอนหนึ่ง

by นพ. วรุณ เลาหประสิทธิ์ | ชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณ

คำพยานชีวิต ตอนที่ 20 พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่

by นพ. วรุณ เลาหประสิทธิ์ | คำพยานชีวิต

คำสั่งสำหรับคริสตจ้กรยุคสุดท้าย : 9 ผลประโยชน์ของการดำเนินชีวิตในพระสิริ

by นพ. วรุณ เลาหประสิทธิ์ | คำสั่งสำหรับคริสตจ้กรยุคสุดท้าย

คำสอนและเทศนามาใหม่

Thai-English

ฟังชุดคำสอนภาษาไทยอื่นๆ <คลิกที่นี่>

The Blessing : 8 Faith and obedience activate the Blessing ความเชื่อและเชื่อฟังนำพระพรมา

by PastorVarun Laohaprasit | The Blessing

Five Mandates for the end time church : 7 Living a victorious and fruitful life 3 มีชีวิตที่มีชัยชนะและเกิดผล ตอนสาม

by PastorVarun Laohaprasit | Five Mandates for the end time church

Five Mandates for the end time church : 6 Living a victorious and fruitful life 2 มีชีวิตที่มีชัยชนะและเกิดผล ตอนสอง

by PastorVarun Laohaprasit | Five Mandates for the end time church

คำสอนและเทศนามาใหม่

English

See More Sermon <Click>

Spirit-led living : 10 Are you led by feelings?

by PastorVarun Laohaprasit | Spirit-led living

Spirit-led living : 9 Who leads you?

by PastorVarun Laohaprasit | Spirit-led living

คำสอนและเทศนามาใหม่

Thai-German

ฟังชุดคำสอนอื่นๆ <คลิกที่นี่>

Das Feuer Gottes ไฟของพระเจ้า : 1 Wir brauchen das Feuer Gottes เราต้องการไฟของพระเจ้า

by PastorVarun Laohaprasit | Das Feuer Gottes ไฟของพระเจ้า

Die Salbung (The Anointing การเจิม)

by PastorVarun Laohaprasit | Testimony

Testimony : 3 Wie wurde ein Neurochirurg Christ? (How did a neurosurgeon become a Christian?)

by PastorVarun Laohaprasit | Testimony

คำสอนและเทศนามาใหม่

Thai-German-English

ฟังชุดคำสอนอื่นๆ <คลิกที่นี่>

Fünf Befehle (Aufträge) für die Gemeinde der letzten Zeit : 4 Ein siegreiches Leben führen 1

by PastorVarun Laohaprasit | Fünf Befehle (Aufträge) für die Gemeinde der letzten Zeit

Fünf Befehle (Aufträge) für die Gemeinde der letzten Zeit : 3 Geistlich reif sein (Be spiritually mature)

by PastorVarun Laohaprasit | Fünf Befehle (Aufträge) für die Gemeinde der letzten Zeit

Fünf Befehle (Aufträge) für die Gemeinde der letzten Zeit : 2 Die örtliche Gemeinde zu lieben und aufzubauen

by PastorVarun Laohaprasit | Fünf Befehle (Aufträge) für die Gemeinde der letzten Zeit

คำสอนและเทศนามาใหม่

English-German

ฟังชุดคำสอนอื่นๆ <คลิกที่นี่>

Eine starke Grundlage aufbauen : 6 Die Liebe ist wichtig ความรักนั้นสำคัญ

by PastorVarun Laohaprasit | Eine starke Grundlage aufbauen

Eine starke Grundlage aufbauen (Building a strong foundation) : 5 Säen und ernten (Sowing and reaping)

by PastorVarun Laohaprasit | Eine starke Grundlage aufbauen (Building a strong foundation)

Christian Foundation : 4 Love one another 2 (Einander lieben 2)

by PastorVarun Laohaprasit | Christian Foundation

FacebookTwitterGoogle+Share