การประชุมฟื้นฟูในเดือนมกราคม 2017 ที่ จังหวัดเชียงรายและนนทบุรี

กรุงเทพ-นนทบุรี วันเสาร์ที่ 14 เวลา 18:30 และ อาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2017 เวลา 9.30 ที่ Central West Gate Hall บางใหญ่ / จังหวัดเชียงราย วันจันทร์ที่ 16 มกราคม เวลา 18:30 และ อังคารที่ 17 มกราคม เวลา 09:30 ที่ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.เชียงราย

THE AWAKENING A CALL TO REVIVAL : SAT DEC 3, 2016 California, U.S.A

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

2 Revival Germany "We are one in Love of Christ" 21-24 April 2017

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Revival Sweden "We are one in Love of Christ" 25-27 April 2017

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Revival Switzerland " Walking With The Holy Spirit" 29-30 April 2017

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

คำสอนและเทศนามาใหม่

ภาษาไทย

ฟังชุดคำสอนภาษาไทยอื่นๆ <คลิกที่นี่>

คำหนุนใจจากสวรรค์ : 2 รับของดีจากสวรรค์

by นพ. วรุณ เลาหประสิทธิ์ | คำหนุนใจจากสวรรค์

ขอบพระคุณพระเจ้า : ตอนที่ 3 จงโมทนาขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า

by นพ. วรุณ เลาหประสิทธิ์ | ขอบพระคุณพระเจ้า

กุญแจเปิดสวรรค์ : 3 สรรเสริญนมัสการพระเจ้า ตอนหนึ่ง

by นพ. วรุณ เลาหประสิทธิ์ | กุญแจเปิดสวรรค์

กุญแจเปิดสวรรค์ : 2 อวยพรคนอื่น

by นพ. วรุณ เลาหประสิทธิ์ | กุญแจเปิดสวรรค์

กุญแจเปิดสวรรค์ : 1 กุญแจต่างๆของอาณาจักร

by นพ. วรุณ เลาหประสิทธิ์ | กุญแจเปิดสวรรค์

เส้นทางสู่ชัยชนะ ตอนที่ 9 ทุกคนในโลกจะรอดไหม

by นพ. วรุณ เลาหประสิทธิ์ | เส้นทางสู่ชัยชนะ

ชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณ : 7 พระวิญญาณทรงนำท่านไปสู่ชัยชนะ

by นพ. วรุณ เลาหประสิทธิ์ | ชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณ

คำสอนและเทศนามาใหม่

Thai-English

ฟังชุดคำสอนภาษาไทยอื่นๆ <คลิกที่นี่>

The Blessing : 8 Faith and obedience activate the Blessing ความเชื่อและเชื่อฟังนำพระพรมา

by PastorVarun Laohaprasit | The Blessing

Five Mandates for the end time church : 7 Living a victorious and fruitful life 3 มีชีวิตที่มีชัยชนะและเกิดผล ตอนสาม

by PastorVarun Laohaprasit | Five Mandates for the end time church

Five Mandates for the end time church : 6 Living a victorious and fruitful life 2 มีชีวิตที่มีชัยชนะและเกิดผล ตอนสอง

by PastorVarun Laohaprasit | Five Mandates for the end time church

คำสอนและเทศนามาใหม่

English

See More Sermon <Click>

Thanksgiving : 4 Give thanks to the Lord

by PastorVarun Laohaprasit | Thanksgiving

The Way to Victory : 9 Will everyone be saved?

by PastorVarun Laohaprasit | The Way to Victory

Connecting to heaven : 1 Keys of the Kingdom

by PastorVarun Laohaprasit | Connecting to heaven

คำสอนและเทศนามาใหม่

Thai-German

ฟังชุดคำสอนอื่นๆ <คลิกที่นี่>

Das Feuer Gottes ไฟของพระเจ้า : 1 Wir brauchen das Feuer Gottes เราต้องการไฟของพระเจ้า

by PastorVarun Laohaprasit | Das Feuer Gottes ไฟของพระเจ้า

Die Salbung (The Anointing การเจิม)

by PastorVarun Laohaprasit | Testimony

Testimony : 3 Wie wurde ein Neurochirurg Christ? (How did a neurosurgeon become a Christian?)

by PastorVarun Laohaprasit | Testimony

คำสอนและเทศนามาใหม่

Thai-German-English

ฟังชุดคำสอนอื่นๆ <คลิกที่นี่>

Fünf Befehle (Aufträge) für die Gemeinde der letzten Zeit : 4 Ein siegreiches Leben führen 1

by PastorVarun Laohaprasit | Fünf Befehle (Aufträge) für die Gemeinde der letzten Zeit

Fünf Befehle (Aufträge) für die Gemeinde der letzten Zeit : 3 Geistlich reif sein (Be spiritually mature)

by PastorVarun Laohaprasit | Fünf Befehle (Aufträge) für die Gemeinde der letzten Zeit

Fünf Befehle (Aufträge) für die Gemeinde der letzten Zeit : 2 Die örtliche Gemeinde zu lieben und aufzubauen

by PastorVarun Laohaprasit | Fünf Befehle (Aufträge) für die Gemeinde der letzten Zeit

คำสอนและเทศนามาใหม่

English-German

ฟังชุดคำสอนอื่นๆ <คลิกที่นี่>

Eine starke Grundlage aufbauen : 6 Die Liebe ist wichtig ความรักนั้นสำคัญ

by PastorVarun Laohaprasit | Eine starke Grundlage aufbauen

Eine starke Grundlage aufbauen (Building a strong foundation) : 5 Säen und ernten (Sowing and reaping)

by PastorVarun Laohaprasit | Eine starke Grundlage aufbauen (Building a strong foundation)

Christian Foundation : 4 Love one another 2 (Einander lieben 2)

by PastorVarun Laohaprasit | Christian Foundation

FacebookTwitterGoogle+Share