งานฟื้นฟู โดย อจ.นพ.วรุณ & อจ.ดารารัตน์ เลาหประสิทธิ์
จัดครั้งต่อไปในเดือนมกราคม 2567 ค่ะ
** ไม่มีการลงทะเบียนล่วงหน้าเข้างานฯ ค่ะ
*** แต่.. รับป้ายชื่อที่หน้างานค่ะ
เตรียมใจ เตรียมกาย ในการเข้าร่วมงานฯนี้ได้เลยค่ะ

วันที่ 18 มกราคม 2567
ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ จ.สงขลา
แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/3s1VxJeP9CxDaxR18
* ลงทะเบียนหน้างานเวลา 13:00 น.
*** เริ่มนมัสการเวลา 14:30 น.
*********************************************

วันที่ 20-21 มกราคม 2567
ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสเกต จ.นนทบุรี
แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/yZ4oJaWfEbmfvvks6
เสาร์ 20 มกราคม
* ลงทะเบียนหน้างานเวลา 13:00 น.
*** เริ่มนมัสการเวลา 14:30 น.
อาทิตย์ 21 มกราคม
* ลงทะเบียนหน้างานเวลา 08:00 น.
*** เริ่มนมัสการเวลา 09:30 น.
*********************************************

วันที่ 23 มกราคม 2567
ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ (Sagate Hall) จ.ร้อยเอ็ด
577 หมู่ 17 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
เวปไซด์ : https://sagatehall.com/
แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/LQREgvUN6VPnrV5HA
* ลงทะเบียนหน้างานเวลา 13:00 น.
*** เริ่มนมัสการเวลา 14:30 น.
*********************************************

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน
แอดมินงานฟื้นฟูฯ

คำสอนภาษาไทย ชุดสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

คำสอนภาษาไทยมาใหม่

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

คำสอนภาษาไทย-อังกฤษมาใหม่ (THAI-ENG)

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

คำสอนภาษาอังกฤษมาใหม่ (ENG)

คำสอนภาษาไทย-เยอรมันมาใหม่ (ENG)

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

คำสอนภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น มาใหม่

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

คำสอนภาษาอังกฤษ-แมนดาริน มาใหม่

Biblical teachings and sermons in the form of MP3 in English-Mandarin languages
英汉语的圣经教义教学和布道 – mp3 音频格式

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

คำสอนภาษาอังกฤษ-เวียดนาม มาใหม่

 
Giáo lý và bài giảng Kinh thánh dưới dạng MP3 bằng các ngôn ngữ Anh-Việt (Pháp)

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

คำสอนภาษาอังกฤษ-กัมพูชา มาใหม่

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

English-French

Enseignements bibliques et prédications sous forme de MP3 en Anglais-Français.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.