ขอแจ้งเบื้องต้นสำหรับ งานฟื้นฟู ปี 2562 

เดือน มกราคม

วันที่ 16-17 จัดที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 19-20 จัดที่ ห้างเซ็นทรัลเวสต์เกต บางใหญ่ นนทบุรี

เดือนมิถุนายน

จัดงานฟื้นฟู ที่จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

Share