คำสอนและเทศนามาใหม่

ภาษาไทย

ฟังชุดคำสอนภาษาไทยอื่นๆ <คลิกที่นี่>

ชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณ : 2 ยอมให้พระวิญญาณทรงนำ

by นพ. วรุณ เลาหประสิทธิ์ | ชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณ

ศัตรูที่ท่านมองไม่เห็น : 6 พระเยซูทรงขับผีอย่างไร ตอนจบ

by นพ. วรุณ เลาหประสิทธิ์ | ศัตรูที่ท่านมองไม่เห็น

คำพยานชีวิต ตอนที่ 18 อุปสรรคหมดไปอย่างอัศจรรย์

by นพ. วรุณ เลาหประสิทธิ์ | คำพยานชีวิต

ชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณ : 1 ผู้ทรงปลอบประโลมใจ

by นพ. วรุณ เลาหประสิทธิ์ | ชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณ

งานประชุมฟิ้นฟู ตอนที่ 14 นำโดยพระวิญญาณ

by นพ. วรุณ เลาหประสิทธิ์ | งานประชุมฟิ้นฟู

งานประชุมฟิ้นฟู เมื่อวันที่ 30เมษายน2016 ที่ เซ็นทรัลเวสต์เกต บางใหญ่ นนทบุรี

by นพ. วรุณ เลาหประสิทธิ์ | งานประชุมฟิ้นฟู

ผู้หญิงในคริสตจักร : 2 ข้อถกเถียงเกี่ยวกับผู้หญิงในคริสตจักร

by นพ. วรุณ เลาหประสิทธิ์ | ผู้หญิงในคริสตจักร

คำสอนและเทศนามาใหม่

Thai-English

ฟังชุดคำสอนภาษาไทยอื่นๆ <คลิกที่นี่>

Your unseen enemies : 3 How Jesus dealt with evil spirits 1

by PastorVarun Laohaprasit | Your unseen enemies (Thai-Eng)

Resurrection Sundays : 2 What Christ's resurrection means to us (Eng-Thai)

by PastorVarun Laohaprasit | Resurrection Sundays

Five Mandates for the end time church : 3 A holy church (Eng-Thai)

by PastorVarun Laohaprasit | Five Mandates for the end time church

Five Mandates for the end time church : 2 Committing your life to a local church (Eng-Thai)

by PastorVarun Laohaprasit | Five Mandates for the end time church

Five Mandates for the end time church : 1 Loving and building the local church (Eng-Thai)

by PastorVarun Laohaprasit | Five Mandates for the end time church

The Blessing : 7 The covenant of blessing พันธสัญญาแห่งพระพร (Eng-Thai)

by PastorVarun Laohaprasit | The Blessing (Eng-Thai MP3)

Faith 1 Calling by faith เรียกด้วยความเชื่อ

by PastorVarun Laohaprasit | Faith (Eng-Thai MP3)

คำสอนและเทศนามาใหม่

English

See More Sermon <Click>

Women in the church : 3 Women can teach and prophesy (Eng)

by PastorVarun Laohaprasit | Women in the church

Five mandates for the end time church : 2 Living a holy life (Eng)

by PastorVarun Laohaprasit | Five mandates for the end time church

Ministry Advice : 18 Clean hands in financial management

by PastorVarun Laohaprasit | Ministry Advice

Resurrection Sundays : 9 What Christ's resurrection means to us (Eng)

by PastorVarun Laohaprasit | Resurrection Sundays

The Anointing : 7 How to increase the anointing (Eng)

by PastorVarun Laohaprasit | The Anointing

Women in the church : 2 Serving with a submissive & peaceful spirit (Eng)

by PastorVarun Laohaprasit | Women in the church

Women in the church : 1 Christian women can serve God (Eng)

by PastorVarun Laohaprasit | Women in the church

คำสอนและเทศนามาใหม่

Thai-German

ฟังชุดคำสอนอื่นๆ <คลิกที่นี่>

Testimony : 2 Das Feuer der Erweckung (The fire of revival)

by PastorVarun Laohaprasit | Testimony

Building a strong foundation : 2 Einander lieben 2 จงรักกันและกันตอน2

by PastorVarun Laohaprasit | Building a strong foundation

Great Grace : 6 Das Wohlwollen seiner Gegenwart (The favor of His presence)

by PastorVarun Laohaprasit | Great Grace

คำสอนและเทศนามาใหม่

Thai-German-English

ฟังชุดคำสอนอื่นๆ <คลิกที่นี่>

Great Grace : 8 Der Schild der Gunst (Gnade- Freundlichkeit) Gottes

by PastorVarun Laohaprasit | Great Grace

Great Grace : 7 Das Wort Seiner Gnade พระดำรัสแห่งพระคุณ

by PastorVarun Laohaprasit | Great Grace

Great Grace : 6 Das Wohlwollen seiner Gegenwart (The favor of His presence)

by PastorVarun Laohaprasit | Great Grace

คำสอนและเทศนามาใหม่

English-German

ฟังชุดคำสอนอื่นๆ <คลิกที่นี่>

Christian Foundation : 4 Love one another 2 (Einander lieben 2)

by PastorVarun Laohaprasit | Christian Foundation

Great Grace : 6 Das Wohlwollen seiner Gegenwart (The favor of His presence)

by PastorVarun Laohaprasit | Great Grace

FacebookTwitterGoogle+Share