ค่ายครอบครัวพระคริสต์ ครั้งที่1 Burlin, German

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

ขอเชิญร่วมงานฟื้นฟู ชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณ 3-4Sep2016 Switzenland

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

ภาพงานประชุมฟื้นฟู 30เมษายน-1พฤษภาคม2016 ที่กรุงเทพ-นนทบุรี และ 4-5พฤษภาคม2016 ที่จังหวัดตรัง

คำสอนและเทศนามาใหม่

ภาษาไทย

ฟังชุดคำสอนภาษาไทยอื่นๆ <คลิกที่นี่>

พระพร ตอนที่ 8 ความเชื่อและเชื่อฟังนำพระพรมา

by นพ. วรุณ เลาหประสิทธิ์ | พระพร

คำสั่งสำหรับคริสตจ้กรยุคสุดท้าย : 6 มีชีวิตที่มีชัยชนะและเกิดผล ตอนสาม

by นพ. วรุณ เลาหประสิทธิ์ | คำสั่งสำหรับคริสตจ้กรยุคสุดท้าย

คำแนะนำในการรับใช้จากอาจารย์วรุณ : 31 ความข้ดแย้งระหว่างสมาชิก

by นพ. วรุณ เลาหประสิทธิ์ | คำแนะนำในการรับใช้จากอาจารย์วรุณ

คำสั่งสำหรับคริสตจ้กรยุคสุดท้าย : 5 มีชีวิตที่มีชัยชนะและเกิดผล ตอนสอง

by นพ. วรุณ เลาหประสิทธิ์ | คำสั่งสำหรับคริสตจ้กรยุคสุดท้าย

คำพยานชีวิต ตอนที่ 19 พระเจ้าทรงประทานการอัศจรรย์ให้ข้าพเจ้า

by นพ. วรุณ เลาหประสิทธิ์ | คำพยานชีวิต

ลักษณะชีวิตคริสเตียน : 4 มีขอบเขตในชืวิต

by นพ. วรุณ เลาหประสิทธิ์ | ลักษณะชีวิตคริสเตียน

คำแนะนำในการรับใช้จากอาจารย์วรุณ : 30 จงมีใจถ่อมและมีความคิดเดียวกัน

by นพ. วรุณ เลาหประสิทธิ์ | คำแนะนำในการรับใช้จากอาจารย์วรุณ

คำสอนและเทศนามาใหม่

Thai-English

ฟังชุดคำสอนภาษาไทยอื่นๆ <คลิกที่นี่>

The Blessing : 8 Faith and obedience activate the Blessing ความเชื่อและเชื่อฟังนำพระพรมา

by PastorVarun Laohaprasit | The Blessing

Five Mandates for the end time church : 7 Living a victorious and fruitful life 3 มีชีวิตที่มีชัยชนะและเกิดผล ตอนสาม

by PastorVarun Laohaprasit | Five Mandates for the end time church

Five Mandates for the end time church : 6 Living a victorious and fruitful life 2 มีชีวิตที่มีชัยชนะและเกิดผล ตอนสอง

by PastorVarun Laohaprasit | Five Mandates for the end time church

The Army of God : 1 We are Christ's soldiers เราเป็นทหารของพระคริสต์

by PastorVarun Laohaprasit | The Army of God

The Army of God : 2 Put on the whole armor of God จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า

by PastorVarun Laohaprasit | The Army of God

The Army of God : 3 Victorious soldiers ทหารที่มีชัยชนะ

by PastorVarun Laohaprasit | The Army of God

The Army of God : 4 Characteristics of Christ's soldiers 1 ลักษณะชีวิตของทหารของพระคริสต์ ตอนหนึ่ง

by PastorVarun Laohaprasit | The Army of God

คำสอนและเทศนามาใหม่

English

See More Sermon <Click>

The Blessing : 7 Faith and obedience activate the blessing

by PastorVarun Laohaprasit | The Blessing

Five mandates for the end time church : 6 Living a victorious life part 3

by PastorVarun Laohaprasit | Five mandates for the end time church

Five mandates for the end time church : 5 Living a victorious life 2

by PastorVarun Laohaprasit | Five mandates for the end time church

Unseen enemies : 3 How Jesus dealt with demons part 1

by PastorVarun Laohaprasit | Unseen enemies

Five mandates for the end time church : 4 Living a victorious life part 1

by PastorVarun Laohaprasit | Five mandates for the end time church

Five mandates for the end time church : 3 Becoming spiritually mature

by PastorVarun Laohaprasit | Five mandates for the end time church

คำสอนและเทศนามาใหม่

Thai-German

ฟังชุดคำสอนอื่นๆ <คลิกที่นี่>

Das Feuer Gottes ไฟของพระเจ้า : 1 Wir brauchen das Feuer Gottes เราต้องการไฟของพระเจ้า

by PastorVarun Laohaprasit | Das Feuer Gottes ไฟของพระเจ้า

Die Salbung (The Anointing การเจิม)

by PastorVarun Laohaprasit | Testimony

Testimony : 3 Wie wurde ein Neurochirurg Christ? (How did a neurosurgeon become a Christian?)

by PastorVarun Laohaprasit | Testimony

คำสอนและเทศนามาใหม่

Thai-German-English

ฟังชุดคำสอนอื่นๆ <คลิกที่นี่>

Fünf Befehle (Aufträge) für die Gemeinde der letzten Zeit : 4 Ein siegreiches Leben führen 1

by PastorVarun Laohaprasit | Fünf Befehle (Aufträge) für die Gemeinde der letzten Zeit

Fünf Befehle (Aufträge) für die Gemeinde der letzten Zeit : 3 Geistlich reif sein (Be spiritually mature)

by PastorVarun Laohaprasit | Fünf Befehle (Aufträge) für die Gemeinde der letzten Zeit

Fünf Befehle (Aufträge) für die Gemeinde der letzten Zeit : 2 Die örtliche Gemeinde zu lieben und aufzubauen

by PastorVarun Laohaprasit | Fünf Befehle (Aufträge) für die Gemeinde der letzten Zeit

Fünf Befehle (Aufträge) für die Gemeinde der letzten Zeit : 1 Ein heiliges Leben führen (Living a holy life Live a holy life)

by PastorVarun Laohaprasit | Fünf Befehle (Aufträge) für die Gemeinde der letzten Zeit

Great Grace : 8 Der Schild der Gunst (Gnade- Freundlichkeit) Gottes

by PastorVarun Laohaprasit | Great Grace

Great Grace : 7 Das Wort Seiner Gnade พระดำรัสแห่งพระคุณ

by PastorVarun Laohaprasit | Great Grace

Great Grace : 6 Das Wohlwollen seiner Gegenwart (The favor of His presence)

by PastorVarun Laohaprasit | Great Grace

คำสอนและเทศนามาใหม่

English-German

ฟังชุดคำสอนอื่นๆ <คลิกที่นี่>

Eine starke Grundlage aufbauen : 6 Die Liebe ist wichtig ความรักนั้นสำคัญ

by PastorVarun Laohaprasit | Eine starke Grundlage aufbauen

Eine starke Grundlage aufbauen (Building a strong foundation) : 5 Säen und ernten (Sowing and reaping)

by PastorVarun Laohaprasit | Eine starke Grundlage aufbauen (Building a strong foundation)

Christian Foundation : 4 Love one another 2 (Einander lieben 2)

by PastorVarun Laohaprasit | Christian Foundation

FacebookTwitterGoogle+Share